Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Wydarzenia | Nowości rynkowe

Tutaj jesteś: Aktualności / Temat na czasie

Zasady BHP przy pracy na wysokości

kategoria: Temat na czasie

Praca na znacznych wysokościach postrzegana jest jako jedna z najbardziej niebezpiecznych. Opinie takie nie są bezpodstawne. Jak podaje GUS, tylko w 2002 roku więcej niż 30 % wszystkich wypadków przy pracy odnotowanych w Polsce, nastąpiło w wyniku prowadzenia prac na wysokości. Wiele z nich, niestety,  zakończyło się zgonem. Zatrważające statystyki stanowią świadectwo tego, jak duże ryzyko ponoszą pracownicy, którzy  prowadzą roboty wysokościowe. O poprawie ich bezpieczeństwa będzie można mówić wtedy, gdy wszystkie firmy prowadzące działalność związaną z koniecznością wykonywania tego typu prac, będą przestrzegały zasad BHP i zachowają wszelkie środki ostrożności, by chronić zdrowie i życie pracowników.

W myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Pacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jednolity DZ. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650), poprzez pojęcie pracy na wysokości rozumiemy prace prowadzone na powierzchni wyniesionej na wysokość co najmniej 1,0 m nad poziom podłogi lub ziemi. Rozporządzenie precyzuje też, że do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzhni, niezależnie od tego, na jaką wysokość jest wzniesiona, jest powierzchnia ta:

  • ze wszystkich stron osłonięta jest ścianami pełnymi lub ścianami z oszklonymi oknami do wysokości, co najmniej 1,5 m;
  • posiada inne stałe konstrukcje lub urządzenia, które chronią pracownika przez upadkiem z wysokości.

Poza oczywistą koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy robót prowadzonych na wysokości, kluczowe jest posiadanie specjalistycznego sprzętu alpinistycznego, który umożliwi ograniczenie ryzyka nieszczęśliwego i tragicznego w skutkach wypadku.

Prace na wysokościach, określane również poprzez termin - alpinizm przemysłowy - odnoszą się do prac prowadzonych w różnego rodzaju trudno dostępnych miejscach, położonych na wysokości, gdzie zastosowanie zwyżek, rusztowań i innych środków technicznych jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub po prostu zbyt drogie. Idea alpinizmu przemysłowego nie opiera się na tym, by być uzupełnieniem zabezpieczeń takich jak rusztowania, barierki itp., lecz stanowić samodzielną technikę, którą stosuje się zamiennie w stosunku do tych środków.
Początek alpinizmu przemysłowego wywodzi się z teorii zjazdów i podchodzenia po linie. Dziś ogromna większość zadań prowadzona w ramach takich gałęzi gospodarki jak leśnictwo, telekomunikacja, energetyka, budownictwo, a także ratownictwo wymaga zastosowania dostępu linowego. Obecnie, techniki alpinizmu przemysłowego zakładają wykorzystanie lin i innego profesjonalnego sprzętu alpinistycznego, nie tylko do asekuracji, ale także jako rusztowanie wiszące.

Zaopatrzenie osób, które prowadzą prace na wysokościach, w dobrej jakości sprzęt alpinistyczny, jest bardzo istotne z punktu widzenia zachowania ich bezpieczeństwa oraz efektywności wykonywanej pracy. Należy tu zaznaczyć, że ludzie, którzy boją się o własne życie i zdrowie nigdy nie będą w stanie pracować w zadowalający pracodawcę sposób. Dopiero zapewnienie pracownikom całkowitego bezpieczeństwa jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w branży.

Najbardziej rozpowszechnionym na świecie systemem pracy z dostępem liniowym jest IRATA (Industrial Rope Access Trade Association – Stowarzyszenie Alpinizmu Przemysłowego). Stowarzyszenie powstało pod koniec lat 80-tych, zawiązane przez kilka przedsiębiorstw, wiodących prym w wykorzystaniu technik dostępu linowego w celach przemysłowych. Jego założeniem jest zapewnienie, aby wszystkie prace, w których stosuje się techniki dostępu linowego, prowadzone były z zachowaniem należytego bezpieczeństwa z uwzględnieniem najwyższych standardów stosowanych w branży (dotyczy członków IRATy).

Prowadzenie działalności, w którą wpisują się prace na wysokościach, powinno wiązać się z cyklicznym szkoleniem pracowników, celem podniesienia ich wiedzy i umiejętności, co przełoży się na bezpieczeństwo pracy i zminimalizuje ryzyko wystąpienia upadku z wysokości. Wskazane jest, by zakres szkoleń obejmował kwestie związane z:

  • prawidłowym użytkowaniem sprzętu alpinistycznego, który chroni przed upadkiem z wysokości, w tym jego przeglądami technicznymi;
  • metodami, które chronią przed upadkiem w trakcie prowadzenia prac na wysokościach; 
  • aspektami prawnymi i formalnymi prowadzenia takich prac 

oraz wiele wiele innych zagadnień.  Szerzej o tematyce poruszanej na szkoleniach, które dotyczą sprzętu alpinistycznego i prac wysokościowych przeczytać można na stronie http://protekt.com.pl/?page=kategoria_tekst&kat=&menu_id=3.


powrót

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swój komentarz
Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

autor: witek
dn. 06.02.2017 godz. 15:26:37
warto zainwestować w dobre szelki
Szukaj:
 

Zobacz również:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oNarzedziach.pl Wszelkie prawa zastrzeżone